E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.tr1- NASIL ÜYE OLURUM?

DETAYLI BİLGİ İÇİN: 0-232-488.60.62 (HAKAN KARATAŞ)

2- ÜYE BORÇ SORGULAMA

3- ÜYELİKTEN AYRILMA


1- NASIL ÜYE OLURUM?

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME örneği için tıklayınız
 2. VERGİ LEVHASI : İlgili Vergi Dairesinden Tasdikli Fotokopisi
 3. İMZA SİRKÜLERİ : (Fotokopisi)
 4. TAAHHÜTNAME : (Ekli Form)
 5. a) ÖZEL VE TÜZEL FİRMALAR İÇİN : Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
  b) ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"
  c) JOINT VONTURE - KONSORSİYUMLAR İÇİN : Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi
 6. Şahıs Şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi

ÜYELİK ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME:

 1. Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
 2. Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta) tam ve düzgün bir şekilde doldurunuz.
 3. Halen genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe, taahhütname ve imza sirküleri fotokopisi ile diğer birliklerimize üye olabilirler.
 4. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri fotokopisi eklenecektir.
 5. Giriş aidatı her birlik için 200 TL' dir.
 6. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
 7. Daha önce genel sekreterliğimizde herhangi bir birliğe üye olan ancak üyeliği askıda olan firmalar, aynı birliğe üye olmak istemeleri durumunda mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 100 TL cari yıl aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
 8. Daha önce genel sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istenmesi durumunda varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için gerekli tüm belgeler ile birlikte 200 TL giriş aidatını yatırarak üyeliklerini aktif hale getirebilirler.
 9. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 46. maddesinin 1-b fıkrası gereği yıllık aidatların, her yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Şubat sonuna kadar yatırılmayan aidatlara, Şubat ayını takip eden her ay için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme faizi uygulanacaktır.
 10. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 4. fıkrası gereği her yıl Şubat ayı sonuna kadar yıllık aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır.

2- ÜYE BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME

 • Yıllık aidatlarınızı ödemek için:

 • Birliğimiz veznesi,

 • Diğer İhracatçı Birlikleri ile irtibat büroları veya,

 • http://uyetahsilat.egebirlik.org.tr/ adresinden kredi kartı,

 • T. Halk Bankası / Alsancak Şubesi (731) - TR19 0001 2009 7310 0016 0000 43 IBAN numaralı hesabımızı masraf ödemeksizin kullanabilirsiniz. 

  Firmanıza ait yıllık aidatınızı banka hesabımıza yatırmanız halinde Birlik sicil numaranızı ve Firma unvanınızı açıkça belirtmeniz gerekmektedir.

  Aidat ödemelerinize dekontu, adres ve iletişim bilgilerinizdeki değişikliğe ilişkin bildirimlerinizi (232) 4886160 numaralı faksımıza iletebilirsiniz.

3- ÜYELİKTEN AYRILMA

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan herhangi bir birlik üyeliğinden ayrılmak istenmesi durumunda, firma antetli kağıdına yazılmış dilekçe ve imza sirkülerinin fotokopisi ile genel sekreterliğimiz merkezine ya da irtibat bürolarına başvurulması gerekmektedir.