DESTEK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI DEVLET YARDIMLARI*:

“Ülkemizin ihracatının sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına” katkı sağlamak amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan özünde “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin (İBGS) başvuru mercii ve uygulamacısı olduğu devlet yardımları olan “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi, Tasarım Desteği ve Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi” destek başlıkları hakkında güncel bilgilere, dilekçe örneklerine ve mevzuata Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 2008 yılından beri yürütülmekte olan MikroEğitim ağ adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz: www.mikroegitim.org

MikroEğitim ağ adresinde ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın ve Bölge Müdürlüklerinin başvuru mercii olduğu Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin desteklenmesi gibi başlıklar içinde ilgili mevzuat ve yararlı bilgilere de yer verilmiştir.

Ayrıca ihracatçılarımızın devlet yardımları konularında yaşadığı sorunların hızla çözülebilmesi için MikroEğitim Projesi kapsamında "Devlet Yardımları Danışma Sistemi" kurulmuştur. Firmalarımızın devlet yardımları konularında sorularına bedelsiz danışmanlık hizmeti alabilmeleri için ilgili formu doldurmaları yeterlidir. Formun doldurulmasını takiben mümkün olan en kısa zamanda size geri dönüş sağlanmaktadır.

İhracatçılarımıza yönelik olarak tasarlanmış ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin özet bilgi tabloları aşağıda yer almaktadır.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLER:

TABLO- 1.1: PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Destek türü

Destek konusu

Destek oranı

Destek üst sınırı

(USD)

Pazara giriş

Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar

%50

Şirket başına yıllık
250.000 USD

Test / Analiz Raporu

Raporlar

Tarım analizi

Tarım analizleri

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ PROJELERİ DESTEK KALEMLERİ, ORAN VE LİMİTLERİ

TABLO-1.2.: KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ PROJESİ

Desteklenen Kalemler

Destek oranı

Makine, Ekipman ve Donanım Alımı

% 50

Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları

% 50

Yazılım Alımı

% 50

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

% 50

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalar

% 50

Giderler 2 YIL süresince TOPLAM da 1.000.000 $ kadar ve bir şirketin AZAMİ 1 projesi desteklenir.

TABLO-2.1.: YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Katılımcı Firma Desteği

Fuar Türü

Destek Oranı

Hedef Ülke Destek Oranı

Üst Sınır USD

FUAR KATILIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

%50

%70

10.000

Sektörel Fuar

%50

%70

15.000

PRESTİJİLİ FUAR

Sektörel Fuar

%50

%50

50.000

SDŞ, ÜRETİCİ İMALATÇI ORGANİZASYONU

Genel Ticaret Fuarı

%70

%70

10.000

Sektörel Fuar

%70

%70

15.000

NİTELİKLİ SEKTÖRLERDE FUAR KATILIMCISI

Genel Ticaret Fuarı

%70

%70

10.000

Sektörel Fuar

%70

%70

15.000

İLAVE NAKLİYE

DESTEĞİ

Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektörlerinde 6.000 USD

Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektörlerinde 10.000 USD

ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK ORANI

HEDEF ÜLKE DESTEK ORANI

ÜST SINIR

TANITIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

%75

%75

80.000

Sektörel Fuar

%75

%75

120.000

İLAVE TANITIM DESTEĞİ

Sektörel Fuar

%75

%75

80.000

TABLO-3.1. : ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Katılımcı Firma Desteği

Destek Oranı

Üst Sınır TL

FUAR KATILIM DESTEĞİ (Boş Alan ve Stant Harcamaları)

%50

30.000

TABLO-3.2. : ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLAR ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

FUAR ORGANİZATÖRLERİ

DESTEK ORANI

ÜST SINIR DOLAR USD

YURTDIŞI TANITIM DESTEĞİ

%75

150.000

YURTİÇİ TANITIM DESTEĞİ

%75

50.000

TABLO-4.1.: YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

Katılımcı Firma Desteği

KİRA
(Yurt Dışında Açılan Birimlerin Kirası)

MARKA TESCİL
(Yurt dışı Marka Tescil ve Korunma Giderleri)

TANITIM
(Yurt dışında Gerçekleştirilen Tanıtım harcamaları )

Sınai ve Ticari Şirketler / İşbirliği Kuruluşları

Ticari Şirketler

Sınai ve Ticari Şirketler / Ticari Şirketler

Sınai ve Ticari Şirketler / İşbirliği Kuruluşları

Destek Oranı

%50

%40

%50

%60

Destek üst Limiti(Miktar Barajı) USD

Mağaza

50.000 USD

Kira desteği alan birime bağlı ise:

120.000 USD

100.000 USD

150.000 USD

Ofis, Showroom, Depo Ve Reyon

Yurt Dışı marka Tescile Bağlı:

100.000 USD

75.000 USD

250.000 USD

Destek Süresi

4 yıl

(Her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır. )

4 yıl

(Destek kapsamına alındıktan sonra)

TABLO-4.2. : TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ** İÇİN YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

TTM

SATIN ALMA

KİRA

İSDİHDAM

TANITIM

KURULUM/DEKORASYON

Destek Oranı

%60

%50

%50

%60

%60

Destek Tutarı (USD)

6.000.000 $ (bir defaya mahsus)

1.500.000 $ (yıllık)

500.000 $ (10 kişi) (yıllık)

300.000 $ (yıllık)

300.000 $

(TTM başına)

Destek Süresi

-

5 Yıl

5 Yıl

5 Yıl

-

**Şirketlerin kira, tanıtım ve marka tescil harcamalarına ilişkin destek başvuruları başvuruda bulunulan İBGS tarafından, İşbirliği Kuruluşlarının kira ve tanıtım harcamalarına ilişkin destek başvuruları ile Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin harcamalarla ilgili başvurular Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

TABLO-5.1.: TASARIM DESTEĞİ (Tasarım Ofisi ve Tasarım Şirketi)

Destek türü

Destek konusu

Destek oranı ve üst sınır (Firmalar)

Tanıtım Desteği

Yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri desteklenir.

% 50

Tasarımcı Şirketler:
300.000 $/yıl

Tasarım Ofisleri:
150.000 $/yıl

Marka Patent Tescil

Kapsama alınan şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmansa ilişiklin giderleri destek kapsamındadır.

% 50

50.000 $/yıl

Danışmanlık Desteği

Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler desteklenir.

% 50

Tasarımcı Şirketler:
200.000 $/yıl

Tasarım Ofisleri:
100.000 $/yıl

İstihdam Desteği

İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri destek kapsamındadır.

% 50

Tasarımcı Şirketler:
150.000 $/yıl

Tasarım Ofisleri:
200.000 $/yıl

Kira ve Dekorasyon

Yurt dışında açılacak birimlerin brüt kira giderleri ile dekorasyon ve demirbaş giderleri desteklenir.

% 50

300.000 $/yıl

TABLO-5.2.: TASARIM DESTEĞİ (Tasarım ve ürün geliştirme projeleri)

Destek türü

Destek konusu

Destek oranı ve üst sınır (Firmalar)

İstihdam Desteği

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları

% 50

1.000.000 $

Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri

% 50

250.000 $

Seyahat ve Web Sitesi Üyelikleri

Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri

% 50

150.000 $

TABLO-6.1.: MARKA VE TURQUALITY ® DESTEĞİ

Destek türü

Destek konusu

Sektör

Destek oranı ve üst sınır (Firmalar)

Tanıtım desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile TİM, ihracatçı birlikleri, üretici derneklerinin destek kapsamına alınan projeleri yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım faaliyetleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

%50

Turquality programı limitsiz

Marka programı

400.000$ /yıl

Marka patent tescil

Şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler+ Gastronomi sektörü

%50

Turquality programı limitsiz

Marka programı

50.000$ /yıl

Danışmanlık Desteği

Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları ve 2006/4 sayılı tebliğin 2.ek’inde belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + gastronomi sektörü

%50

Turquality programı 600.000$/yıl

Marka programı

300.000 $ /yıl

Tasarımcı/aşçı/şef istihdam desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünleri ile ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

%50

Turquality programı 5 kişi- limitsiz

Marka programı 3 kişi- 200.000$/yıl

Sertifikasyon desteği

Çevre kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

%50

Turquality programı limitsiz

Marka programı 50.000 $/yıl

Kira desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri reyon, showroom kira, kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

%50

Turquality programı

- Kira desteği limitsizdir.

-kurulum/dekorasyon birim başı azami 200.000

Marka programı kira/dekorasyon 200.000 $ /yıl

Kira desteği

Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri Ofis/depo / mağaza /lokanta/kafe kira, kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

%50

Turquality programı

- aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kira ve dekorasyon giderleri desteklenmektedir. Kira desteği limitsidir

- kurulum/dekorasyon birim başı azami 200.000

Marka programı kira 600.000$/yıl

Temel kurulum/dekorasyon

300.000$/yıl

Franchise desteği

Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri

halinde, dekorasyon ve kira giderleri desteklenir.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

% 50

Turquality programı

- 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için

-aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve mağaza başına

azami 200.000 $/yıl

- kurulum/dekorasyon mağaza başı 100.000 $

Marka Programı

Yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin

aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve mağaza başına

50.000 $/yıl

- kurulum/dekorasyon mağaza başına 50.000$

Pazar Araştırması

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler destek kapsamındadır

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

% 50

Turquality programında limitsiz

Marka Programı 100.000 $/yıl

Gelişim Yol Haritası

Şirketlerin desteklerden yararlanabilmesi

için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından

yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını

yaptırmaları zorunludur.

Mal ihracatı yapan tüm sektörler + Gastronomi sektörü

% 75

Turquality ve Marka programı

ilgili destek dönemi

için en fazla 200.000 $

*Özet bilgiler içeren bu sayfa EİB tarafından bilgilendirilme amaçlı hazırlanmıştır. Mevzuatta olabilecek değişiklikleri takip etmek başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Sorularınız için e-posta: dy@eib.org.tr 2017©