DUYURULAR

GENEL DUYURU // Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi
( 22 Kasım 2019 Cuma )

İzmir Liman İşletme Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 12 Nisan 2019 tarihli Bakan Olur'u ile yayımlanmış "Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi" 7. Maddesinde, Fumigasyon Operasyonu ve Gazdan Arındırma işlemine dair izinlerin ve bildirimlerin ne şekilde yapılacağına dair bilgiler verildiği, aynı yönergenin 15. Maddesinde de "Bu Yönerge'deki bildirim yükümlülüklerine uymayanlara Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır" ibaresinin yer aldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla bahse konu yönetmeliğin Kıyı Tesisi İşleticilerine de konunun takibi ve evrakların temini konusunda müteselsilen sorumluluk yüklediği belirtilmekte olup, liman işletmelerine ait "Fumigasyon ve Gazdan Arındırma Prosedürü"ne ilişkin detaylara aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Fumigasyon ve Gazdan Arındırma Prosedürüne ulaşmak için tıklayınız