DUYURULAR

MEVZUAT // Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
( 26 Temmuz 2017 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; 25/07/2017 tarihli Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin(No:482) yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu Tebliğde, Vergi idaresinin, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamaya yönelik başta vergi incelemesi olmak üzere idarece gerçekleştirilen işlemlerin süreci uzattığı ve bunun vergiye uyum maliyetlerini artıran bir faktör olarak ortaya çıktığı göz önüne alınarak 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi sisteminde “İzaha Davet” başlığı altında yeni bir müessese kurulmuş olup, 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğe ilişkin detaylar aşağıdaki bağlantıda sunulmaktadır.

Söz konusu tebliğe; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170725-6.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Tebliğ detaylarına ulaşmak için tıklayınız