DUYURULAR

GENEL DUYURU // Azerbaycan Yeşil Koridor Uygulaması
( 29 Ocak 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Azerbaycan gümrüklerinde gerçekleştirilen reformların bir parçası olarak hazırlanan "Yeşil Koridor" sisteminin tanıtım etkinliğinin 24 Aralık 2018 tarihinde düzenlendiği, konuya ilişkin olarak Bakü Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bilgi notunda, 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek bahse konu sistemin Yeşil Koridor'dan daimi yararlanılmasına yönelik kanun değişikliğinin esas itibariyle belirli kriterleri sağlayan, riski düşük ve güvenilir ticaret erbabına gümrük idaresince sunulacak kolaylaştırmalara ilişkin hususları kapsadığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, operatörlere söz konusu haktan yararlanılmasını sağlayan statünün verilmesi ile kullanımının durdurulması, kaldırılması ve yeniden verilmesine yönelik hükümleri içeren bahse konu kanun değişikliği ile eşyanın gümrük bölgesine getirilmeden önce gümrük idaresine elektronik olarak özet ithalat beyannamesinin verilmesinin hükme
bağlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter