DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
( 29 Kasım 2019 Cuma )

Malumları olduğu üzere, 7/4/2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan ve 7/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Konulması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlenerek kamu ve/veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın kişisel veri işleme durumunda bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler kapsamlı bir sorumluluk altına alınmıştır.

Konuya ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda, 2020 itibariyle aktif olarak VERBİS kayıtları alınarak uygulanmaya başlanacağı Kişisel Verilerin Korunması Sistemi çerçevesindeki hazırlıkları tamamlamak ve Kanundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek için gerçek ve tüzel kişilere geçiş süreci tanındığı; bu geçiş sürecinin özel sektör nezdinde eksik olan farkındalığın artırılması ve gerekli hazırlıkların ifası noktasında yetersiz kaldığı yönünde bildirimler alındığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, KVKK çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla tanınan geçiş sürecinde yeterli farkındalığa erişememiş ve hazırlık çalışmalarını tamamlayamamış ihracatçı firmaların söz konusu yaptırımlara maruz kalmalarının uluslararası piyasadaki rekabetçilik maliyetlerini olumsuz etkileyeceği öngörülmekte olup; ihracatçılar aleyhine oluşabilecek durumların tespiti amacıyla üyelerimizin KVKK hazırlıkları ve uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerinin aşağıdaki tabloya işlenerek TİM’e iletilmek üzere 6 Aralık 2019 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize ( pr@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

KVKK

Mevcut Durum

Görüş, Değerlendirme ve Gerekçe

Öneri