DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Kırgızistan Eylem Planı
( 11 Şubat 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı O.Pankratov’un 30-31 Ocak 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ettiği ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN ile 30 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu görüşmede; iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması amacıyla ikili ticaretimizde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik gerekli tedbirlerin saptanması, Kırgızistan'da faaliyet gösteren veya Kırgızistan ile ticaret yapan firmaların muhtemel sorunlarının ve taleplerinin ele alınması kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Kırgızistan'a ihracat yapan veya ihracat yapma potansiyeli olan üyelerimizin karşılaştıkları sorunlar ve taleplerine ilişkin bilgilerin 13 Şubat 2019 tarihine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter