DUYURULAR

GENEL DUYURU // Irak Gümrüklerinde Tek Uygulama
( 01 Mart 2019 Cuma )

Bilindiği üzere 22/02/2019 tarihli sirkülerimizle; Merkezi Irak Yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki mutabakat çerçevesinde 17 Şubat 2019 tarihi itibariyle gümrük kapılarında ortak gümrük tarifesine geçildiği, iç gümrük kontrol noktalarının lağvedildiği ve belge kontrolü yapılması suretiyle TIR geçişlerine müsaade edildiği belirtilmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yeni yazıda; Irak gümrüklerinde ortak gümrük tarife uygulaması ve geçiş güzergâhlarına ilişkin;

- Irak tarafında ortak gümrük işlemlerine geçiş hazırlığı nedeniyle gün içinde kısa bir süreliğine İbrahim Halil Gümrüğü'nde gümrük işlemlerinin durdurulduğu, ancak araçların gümrük sahasına alınma işlemlerinde herhangi bir durdurma olmadığı,
- Bu noktalardaki iç gümrük uygulaması ve vergi tahsilatı prensip olarak kalkmış olmakla birlikte, bu noktalarda sevkiyatın İbrahim Halil'den yeni/eski gümrük tarifesinden mi geçtiğinin kontrolünün yapıldığı, bu yönde taşıyıcılardan manifesto talep edildiği, İbrahim Halil'den eski gümrük tarifesine göre geçtiği tespit edilenlerden yeni gümrük tarifesine göre manifesto (belge) vermelerinin talep edildiği,

bildirilmekte ve İbrahim Halil Hudut Kapısı ve devamında Merkezi Irak'a giden yollar üzerinde yeni uygulamalar kapsamında ortaya çıkacak gelişmelerin bölgedeki ilgili kurumlar, lojistikçiler ve ihracatçılar nezdinde Ticaret Bakanlığı tarafından takip edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter