DUYURULAR

GENEL DUYURU // Fas Gümrükleri Yeni Uygulama Hakkında
( 12 Nisan 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 20 Mart 2019 tarihli ve 5915/312 sayılı sirkülerde, gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla 1 Mart 2019 tarihinden itibaren gümrük özet beyanlarının alıcı kısmına, Fas'ta uygulaması bulunan ve şirketlere tahsis edilen "Identifiant Commun de L'entreprise - (ICE)" (Şirket Kimlik Numarası) numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; ithalat işlemlerinin aksamadan yapılabilmesi için Fas'lı ithalatçıların ICE numaraları hakkında ihracatçılarını/tedarikçilerini; taşımacılık şirketlerinin de benzer şekilde yabancı ortaklarını bilgilendirmesi gerektiği hususu yine aynı yazıda belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.