DUYURULAR

MEVZUAT // Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
( 02 Ekim 2017 Pazartesi )

30/09/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)”ile Gelir İdaresi Başkanlığıncamükelleflere kullanım zorunluluğu getirilerek ticari işlem verilerinin anlık veya günlük olarak merkeze aktarıldığı ve perakende satış işlemlerinin otomatik denetiminin amaçlandığı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak;

- Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (ÖKC) mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı ve gereken şartlar,
- ÖKC mali bilgilerini e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamda GİB’e bildirme usulü ve gereken şartlar,
- TSM(Güvenli Servis Sağlayıcı) Merkezlerinin çalışma usul ve esasları,
- ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

30 Eylül 2017 itibariyle yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-18.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter