DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüş Talebi
( 10 Şubat 2020 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019) kapsamında temel politika eksenlerinden biri olan "Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi"ne yönelik olarak, kurumun sorumlu olduğu 4.9 numaralı tedbirin "Ülkemizde icra edilen mesleklerin ve tanımlarının yer aldığı ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak, işgücü piyasasının kuramsal, istatistiki ve bilişim altyapısı bu sınıflama sistemine göre yeniden düzenlenecektir" şeklinde tanımlandığı ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, Türkiye Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında ilgili tarafların temsil edildiği Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubunun oluşturulduğu, meslek sınıflama sisteminin tasarımının oluşturulmasına yönelik esaslar çerçevesinde ISCO 08 (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) baz alınarak ülkemizdeki iş ve mesleklerin sınıflandırılması çalışmalarının başlatıldığı ve yapılan çalışmalar sonucunda nihai halini alan taslak sınıflamaya ilişkin Türkiye Meslek Sınıflama Sisteminde belirlenmiş meslekler ile iş ve meslek unvanlarının doğrulanması, sistemin kalite ve kabul edilebilirliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların değerli görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslak sınıflamaya ilişkin görüş ve değerlendirmelerin bağlantıda sunulan "Görüş Değerlendirme Formu"na işlenerek TİM’e iletilmek üzere 14 Şubat 2020 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Kitapçığı, Meslekler Listesi ile İş ve Meslek Unvanları Listesi ve Görüş Bildirim formuna ulaşmak için tıklayınız