DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Yeni Otomasyon Yazılımları Hk.
( 02 Ağustos 2017 Çarşamba )

SÜRELİDİR

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.08.2017 tarihli yazılarında; Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Bedelsiz İhracat Kredilerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkân verecek yeni bir uygulama yazılımının hazırlanması çalışmalarına başlandığı ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, mevcut DİR Otomasyon Uygulamasında aksayan ve geliştirilmesi gerektiği düşünülen hususlar ile söz konusu uygulama yazılımına ilişkin diğer konuları da kapsar görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 10 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar ibrahim.demir@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir