DUYURULAR

GENEL DUYURU // 2016 Yılı PGD Raporu
( 27 Temmuz 2017 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; piyasaya güvenli ürün arz edilmesi, insan sağlığı ve güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketici ve çevrenin korunması ile adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda PGD'den sorumlu kuruluşlarca devam edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, PGD'den sorumlu kuruluşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanan "2016 Piyasa Gözetimi ve Denetim Raporu"nun tamamlandığı ve bahse konu rapora http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bMH adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter