DUYURULAR

MEVZUAT // Yatırımlarda Devlet Yardımları Uygulaması Tebliğinde Değişiklik
( 27 Temmuz 2017 Perşembe )

26 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişiklikleri ile genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan ve tebliğ ekinde belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilecektir.

Tebliğ kapsamında, enerji verimliliğine yönelik projelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinde, enerji tasarrufunun asgari %20 oranında olması ve azami 5 yıl içinde yatırımın geri döneceğinin taahhüdü aranacaktır.

Ayrıca, değişiklik ile komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı işletme veya aynı organize sanayi bölgesinde olması şartı genişletilerek aynı il sınırları içinde olmasının yeterli olduğu hükmü getirilmektedir.

Entegre hayvancılık yatırımında aranan kriterlere, et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik eklenerek kapsam genişletilmektedir.

Tebliğ kapsamında ayrıca, gemi inşa yatırımlarına yatırıma başlama tarihinden itibaren verilen 18 aylık sigorta pirimi desteği gemi inşasının devam ettiği hallerde de olmak üzere "en fazla 18 ay" olarak sınırlanmaktadır.

Tebliğin 17. maddesinde yapılan değişiklik ile teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda gerekçesi uygun bulunan teşvik belgelerinin yatırım tutarının revize edilebilme sınırı olan “%50’sinin üzerindeki artış veya azalış” şartı kaldırılmaktadır.

Tebliğe göre, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilecektir.

Söz konusu Tebliğ değişikliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170726-5.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter