DUYURULAR

FUAR VE HEYET // İş Forumu Duyuruları
( 12 Eylül 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda; 8 Kasım 2019 tadilinde Banja Vmcica, Teslic'de RS Ticaret ve Sanayi Odası, Banja Luka Üniversitesi, Doğu Saraybosna Üniversitesi ve Banja Luka İnovasyon Merkezi işbirliğiyle bir iş forumu ve B2B etkinliği düzenleneceği belirtilerek; bilişim, metal işleme, orman ürünleri, tekstil, otomotiv, turizm, tarım ve plastik ürünleri sektörlerinin temsil edileceği B2B etkinliğine katılımın ücretsiz olduğu; etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiler ile kayıt formuna http://bif2019banjavrucica.talkb2b.net/ adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinlik için son kayıt tarihinin 4
Kasım 2019 olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde de III. Brçko Bölgesi İş Forumu’nun düzenleneceği; forumun bu seneki temasının "Ortaklık Diasporası" (Diaspora for Partnership) olarak belirlendiği; forum kapsamında özellikle bölgenin kalkınmasında ve istihdamın artırılmasında doğrudan yabancı yatırımların önemi, kadın girişimciliği, bölgenin istikrarının güçlendirilmesi için gelişmiş ülkelerin varlığı gibi konuların tartışılmasının planlandığı belirtilmektedir. Anılan İş Forumu hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için 2 Ekim 2019 tarihine kadar biznisforumbd@gmail.com  adresine e-posta gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.