DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // İran İle Yaşana Sorunlar
( 12 Eylül 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, başta komşularımız olmak üzere ticaretimizin yoğun olduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ve gümrük alanında karşılıklı etkileşimin mümkün olduğu ülke gümrük idarelerinin gerek Ortak Gümrük Komiteleri gerekse Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı mekanizmaları ile düzenli yapılan toplantılar neticesinde gümrük alanında yaşanan sorunların çözümünün hızlandırıldığı, yeni işbirliği alanlarının belirlendiği ve bu yönde gerçekleştirilen faaliyetlerin takip edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Ticaret Bakanlığımız ile İran Gümrük İdaresi arasında 7. Dönem Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı'nın Tahran'da 2 Ekim 2019 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna TURAGAY'ın eş başkanlığında gerçekleştirileceği, bu kapsamda söz konusu toplantı hazırlıklarında yararlanılmak üzere toplantı gündemine getirilmesinde fayda görülen hususların bağlantıda sunulan görüş formuna işlenerek 12 Eylül 2019 Perşembe mesai bitimine kadar iletilmesi
talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız