DUYURULAR

MEVZUAT // Türkiye Tanıtım Grubu Değişikliği
( 09 Ekim 2017 Pazartesi )

07/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, sektörel tanıtım projelerinin Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) bütçesinin %20'sinden fazlasını oluşturmaması kuralı kaldırılmıştır.

Yeni durumda, TTG kapsamında yürütülecek sektörel tanıtım projeleri için mevzuat yönünden bir sınırlama bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter