DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
( 09 Ekim 2017 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi teminine yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasların "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3'üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ile düzenlendiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemizin orta-yüksek ve ileri teknoloji üretme altyapısının geliştirilmesi ve yurt içi üretim oranının arttırılması amacıyla sanayi işbirliği programı uygulamalarını yaygınlaştıracak şekilde yeni bir uygulama modeli geliştirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, mezkur yönetmeliğin yürürlükten kaldırılacağı, yeni düzenlemeleri içeren ve aşağıdaki bağlantıda yer alan taslak "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Söz konusu taslağın incelenerek görüş ve önerilerinizin TİM’e iletilmek üzere, 16 Ekim 2017 Pazartesi saat 12.00’ye kadar Genel Sekreterliğimize ( pr@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar taslağına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Görüş bildirim formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız