DUYURULAR

GENEL DUYURU // İran’ın İthalatını Yasakladığı Ürünler
( 06 Şubat 2019 Çarşamba )

Bilindiği üzere; 30/01/2019 tarihli sirkülerimizle İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8’li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün daha eklendiği duyurulmuştur.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yeni yazıda; bahse konu ithalat yasaklarına ilişkin süreç ile ilgili bilgilere detaylı bir şekilde yeniden yer verilmekte olup aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

· ABD'nin 2018 yılı Mayıs aynıda Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran, döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapmış, 1.339 ürünün ithalatını 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklamıştır. (Ek 1)
· Bilahare; Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan 7/1/2019 tarih ve 40475427 sayılı yazıda, İran Sanayi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 31/12/2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ uyarınca söz konusu 1.339 üründen 47'sine (Ek2) ilişkin ithalat yasağının kaldırıldığı ve sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığı, böylelikle ithalatı yasak mallar listesindeki ürün sayısının 1.292'ye (Ek 3) düşürüldüğü bildirilmiştir.
· Ancak, aynı konu hakkında Tahran Ticaret Müşavirliğinden alınan 22 Ocak 2019 tarihli yazıda ise bu defa, İran Hükümeti tarafından ithalatı yasaklanan bahse konu 1.292 ürün listesine 15 Ocak 2019 tarihinde çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215
ürün (Ek 4) daha eklendiğinin duyurulduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

İthalatı yasaklanan 1339 ürün -2018 Haziran listesine ulaşmak için tıklayınız
İthalatı serbest bırakılan 47 ürün listesine ulaşmak için tıklayınız  
İthalatı yasak 1.292 ürün listesine ulaşmak için tıklayınız
İthalatı Yasaklanan İlave 215 ürün listesine ulaşmak için tıklayınız