DUYURULAR

MEVZUAT // Konkordato Düzenlemeleri
( 31 Ocak 2019 Perşembe )

Bilindiği üzere 30/01/2019 tarihli Resmi Gazete’de İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ile konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasların düzenlemesi amacıyla Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Konuya ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce hazırlanan bilgi notuna aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız