DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // İhracat Döviz Bedellerinin Bankalara Getirilmesi
( 25 Ekim 2019 Cuma )

Bilindiği üzere ihracat bedellerinin ülkemize getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleme, 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48) uygulama usul ve esasları kapsamında yürütülmektedir.

Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, ihracatçı firmalar tarafından TİM’E iletilen bildirimlerde; özellikle bankacılık sisteminin gelişmediği bölgelere yönelik ihracatta, ihracat bedellerinin döviz büroları veya kuyumculuk firmaları üzerinden getirildiği; ancak bu kapsamda getirilen ihracat bedellerinin Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanması hususunda sıkıntılar yaşandığı ifade edilmektedir. Örneğin Sudan gibi ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle ilgili bankalarca söz konusu ülkelerden gelen ihracat bedellerinin kabul edilmediği ve bu sebeple firmalarında mağduriyetler oluştuğu belirtilmektedir.

Bahse konu mağduriyetlerin çözümlenebilmesi noktasında, döviz bedellerinin yurda getirilip bankalara satılması hususunda hangi ülkelerde sorunlar yaşandığının belirlenerek ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerin daha etkin yürütülmesini teminen daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmakta olup bu çerçevede, ihracat bedellerinin yurda getirilip bankalara yatırılması sürecinde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin 8 Kasım 2019 tarihine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız