DUYURULAR

GENEL DUYURU // Sınır Kapılarında Akaryakıtta ÖTV/KDV İstisnası
( 28 Temmuz 2017 Cuma )

Bugünkü (28/07/2017) Resmi Gazete’de “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar Değişikliği ile ihracat ve lojistik sektörlerinin talepleri doğrultusunda ÖTV ve KDV istisnası uygulanacak sınır kapıları sayısı artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Böylelikle, 24/06/2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile birlikte, ihraç malı taşıyan araçların akaryakıt temininde arttırılan ÖTV’den muafiyet 23 sınır kapısında uygulanacaktır.

Söz konusu Karar değişikliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728-22.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter