DUYURULAR

MEVZUAT // Bazı Ürünlerin Fas’a İthalatında Uygulama Değişikliği
( 02 Nisan 2019 Salı )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde 21 Mart 2019 tarihinde yayımlanan 18 Mart 2019 tarihli ve 5913/311 sayılı Gümrük Sirkülerine göre, daha önce standartları Sanayi. Ticaret. Yatırını ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının 14 Eylül 2018 tarihli ve 2922-18 sayılı Kararında tanımlanan ancak zorunlu uygulaması bulunmayan "otomotiv lastikleri ve jantları", "binek araba tekerleri", "otomotiv kayışları", "motosiklet kayışları" ve "bisiklet ve motosiklet iç lastikleri" için sırasıyla "NM ISO 3911", "NM 22.0.021", "NM 22.1.019", "NM ISO 10190" ve "NM 22.8.203" adı verilen Fas standartlarına uyumun zorunlu hale getirildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Gümrük Sirkülerinin ekinde listelenen ürünlerin uygunluk kontrolüne tabi olduğu, bu doğrultuda ürünlerin iç piyasaya girmesi için Fas Sanayi, Ticaret,  Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğüne bağlı gümrük kapılarında bulunan piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca konu ile alakalı Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın adı geçen ürünlerin ithalatçılarına, distribütörlerine ve üreticilerine yönelik uygulamaya ilişkin açıklayıcı duyurusunda ise ürünlerin Fas standartlarına uyumunun hem
ithalat sonrasında sınır noktalarında hem de iç piyasada kontrolünün gerçekleştirileceği, ilgili firmaların ürünlerinin Fas standartlarına uyumlu hale getirilmesi için gerekli önlemleri alması gerektiği ve ihtiyaç halinde Bakanlığa bağlı Tüketici Konuna. Piyasa Gözetimi ve Kalite Müdürlüğü (E-mail: dpcsmq@mcinet.gov.ma , Telefon: +212537711772, Faks: +212537711798) ile
irtibata geçmenin mümkün olduğu hususlarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter V.

Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Yazısı (Orijinal Metin)

Fas Gümrük Sirküleri (Orijinal Metin)