DUYURULAR

MEVZUAT // Sıfır Atık Yönetmeliği
( 12 Temmuz 2019 Cuma )

12 Temmuz 2019 tarihli(bugün) Resmi Gazete’de, h ammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasları belirleyen “Sıfır Atık Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

Sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve 2/4/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 atık listesinde yer alan atıklar bu sistem kapsamındadır. Sanayi işletmelerinden kaynaklanan atıklardan içerik veya yapısal olarak evsel nitelikli atıklara benzer olanlar hariç olmak üzere, bu işletmelerin faaliyetleri sonucunda oluşan proses atıkları Bakanlıkça kriterleri belirleninceye kadar bu Yönetmelikte tanımlanan sıfır atık belgesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Sıfır atık yönetim sistemine geçişlerin tamamlanması için son tarihler;

· Kamu Kurum ve Kuruluşları için 1 Haziran 2020,
· Organize Sanayi Bölgeleri, Havalimanları, Limanlar, 100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli iş merkezi ve ticari plazalar ve ÇED Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan sanayi tesisleri için 31 Aralık 2020,
· 20-90 arası ofis/büro kapasiteli iş merkezi ve ticari plazalar ve ÇED Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan sanayi tesisleri için 31 Aralık 2021,
olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-9.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Uygulanacak Projeler Listesine ulaşmak için tıklayınız
Yönelik Uygulama Takvimine ulaşmak için tıklayınız