DUYURULAR

MEVZUAT // 2006/4 Sayılı Tebliğ'in UUE Değişikliği Hk
( 07 Kasım 2019 Perşembe )

Sayın Üyemiz

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin eki olan Ek-6 ile kuruluşlar için destek kapsamında değerlendirilen tanıtım faaliyetleri ve danışmanlık giderlerine ilişkin eki olan Ek-16'da yapılan değişiklikler 27/09/2019 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.

Bahse konu Genelgenin güncel haline https://www.ticaret.gov.tr ve www.turquality.com.tr internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Vekili

Ekler:

  1. Ek-6’da yapılan değişiklik (7 Sayfa)
  2. Ek-16’da yapılan değişiklik (2 Sayfa)

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tuba Suveren