DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Ülke Eylem Planları
( 07 Şubat 2019 Perşembe )


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarlarında Türkiye'nin ihracat ve yatırım imkânlarının artırılması doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Çin Ticaret Eylem Planı, Rusya Ticaret Eylem Planı, Meksika Ticaret Eylem Planı ve Hindistan Ticaret Eylem Planı kapsamında, anılan ülkelerde önem arz eden sorunların türleri, yaşanan sorunların sıklığı/genel yaygınlığı/çözüme kavuşturulabilme dereceleri ve sorunların önceliği gözetilerek sektör ve ülke bazında karşılaşılan sorunlara dair bilgi talep edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile yukarıda anılan ülkeler arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, bağlantıda sunulan sorun bildirim formları ile birlikte TİM’e gönderilmek üzere, 08 Şubat 2019 Cuma günü 16:00'a kadar  Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.