DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetlerine İlişkin Tebliğ Taslağı
( 19 Kasım 2019 Salı )

Türkiye İhracat Meclisinden alınan yazıda; 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında konteyner gemilerinin yanaşıp ayrılarak tahmil veya tahliye yapması için işletme izni alan kıyı tesislerinin, gemi hizmet tarifeleri ile konteyner yük hizmet tarifelerindeki hizmet kalemlerinin belirlenmesi ve hizmetlerin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan bir örneği ekte sunulan "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilmek üzere söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerin 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:30) tarim2@eib.org.tr adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan