DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Taslak Ulusal Yeterlilik Metinlerine ilişkin Görüş Talebi
( 12 Şubat 2020 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) arasında imzalanan 12/04/2019 tarihinde "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" kapsamında İZAYDAŞ tarafından 6 adet taslak Ulusal Yeterlilik hazırlandığı; söz konusu yeterliliklerin tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İZAYDAŞ'ın İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu ulusal
yeterliliklere ilişkin görüş ve değerlendirmelerin TİM’e iletilmek üzere aşağıdaki linkte yer alan formlara işlenerek 14 Şubat 2020 Cuma gününe kadarGenel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Söz konusu ulusal yeterliliklere ve görüş bildirim formlarına ulaşmak için tıklayınız