DUYURULAR

FUAR VE HEYET // Global Economist Forum
( 07 Ocak 2020 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Başkanlığı Enayet Karim tarafından yürütülen “Global Economist Forum” adında Bangladeş'te faaliyet gösteren bir oluşumun işadamlarından oluşan heyetler düzenleyerek Türkiye'ye gelme talebinde bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Ticaret Bakanlığımızca adı geçen kuruluş ve kişiyle ilgili Büyükelçiliğimizin ilgili birimlerinden aldıkları bilgide; söz konusu kişinin daha önce de bu tarz toplantı, iş görüşmesi gibi organizasyonlar yapma girişiminde bulunduğu, aslında Bangladeşli insanları yasadışı yollarla diğer ülkelere göndermek gibi amaçlarının olduğu/olabileceği, Büyükelçilik nezdinde de kendisinin gayriresmî olarak kara listeye alındığı ve muteber bir kişi olmadığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter