DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // DTÖ Mal Ticareti Konseyi Toplantısı
( 09 Nisan 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Konseyi'nin toplantısında aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşüleceği ve bahsi geçen pazarlara giriş engeller ile söz konusu hususlara ilişkin olabilecek ilave görüş ve değerlendirmeler talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahsi geçen gündem maddelerine ilişkin talep edilen bilgi ve değerlendirmelerin 1 0 Nisan 2019 Çarşamba saat 12:00’a kadar e-posta ile tarim2@eib.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Mal Ticareti Konseyi Gündem Maddeleri

- Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tatbik edilen kamu sağlığına ve çevreye zararlı ürünler gibi ürünlere yönelik "selective tax" uygulaması,

- Endonezya tarafından tatbik edilen ithalat ve ihracat kısıtlamaları,

- Hindistan tarafından tatbik edilen bilgi iletişim teknolojisi ürünleri üzerindeki gümrük vergileri,

- Avrupa Birliği tarafından uygulanan tarım ve gıda müstahzarları ürünlerindeki kalite düzenlemeleri,

- Mısır tarafından uygulanan üretici kayıt sistemi uygulaması,

- Moğolistan' tarafından tatbik edilen belirli tarım ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamaları ve yasakları,

- Vietnam tarafından çıkarılan otomobil imalatındaki şartlara ilişkin düzenleme,

- Çin tarafından tatbik edilen hurda ithalatına ilişkin kısıtlamalar,

- Hindistan tarafından tatbik edilen bakliyat ithalatındaki miktar kısıtlamaları,

- Çin tarafından tatbik edilen entegre devreleri ürünlerine yönelik gümrük vergileri,

- Avrupa Birliği tarafından hazırlanan mahreç işareti, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına yönelik düzenleme taslağı,

- Çin tarafından hazırlanan ihracat kontrolü yasa taslağı,

- ABD Federal İletişim Komisyonu tarafından açıklanan iletişim ekipmanları ve hizmetlerinde yasaklayıcı düzenleme teklifi,

- Avrupa Birliği tarafından tatbik edilen Kamboçya'dan gelen Asya pirincine yönelik koruma önlemi,

- Avustralya tarafından tatbik edilen 5G Ekipmanları ithalatına ilişkin ayrımcı uygulamalar,

- Avrupa Birliği'nin kimyasal ürün ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 127/2008 sayılı Tüzük,

- ABD tarafından uygulanan uçuş güvenliği ekipmanlarına yönelik önlemler,

- Rusya tarafından tatbik edilen ticareti kısıtlayıcı uygulamalar,

- Hırvatistan tarafından çıkarılan çeşitli petrol ürünlerinin satışı ve ithaline ilişkin düzenlemeler,

- Jamaika tarafından çıkarılan tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler,

- Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Direktifi'ndeki (2009/28/EC) değişiklikler,

- Trinidad ve Tobago tarafından polistiren plastiklerin ithali ve pazarlanmasına yönelik yasaklama açıklaması


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan