DUYURULAR

MEVZUAT // İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu
( 04 Mart 2019 Pazartesi )

3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) ile söz konusu Tebliğ hükümlerinin 6 ay olan yürürlük tarihi 1 yıla çıkarılmıştır.

Böylelikle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin tebliğ hükümleri 6 ay daha (4 Eylül 2019'a kadar) uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter