DUYURULAR

GENEL DUYURU // Özbekistan'da İkamet İzni Şartları
( 04 Mart 2019 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Özbekistan Cumhuriyeti'nde taşınmaz satın alma yoluyla ikamet izni alma şartlarına ilişkin aşağıdaki hususlar iletilmektedir:

"Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 05.01.2019 tarihindeki PF-5611 sayılı kararnamesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Özbekistan Cumhuriyeti'nde taşınmaz satın alma yoluyla ikamet izni almaları aşağıda gösterilen şartlara uygun olarak gerçekleşir:

- Taşkent şehri ve Taşkent ilçelerinde: en az 400.000 ABD Doları,
- Semerkand, Buhara, Harezm, Nemengan, Andican ve Fergana bölgelerinde: en az 200.000 ABD Doları,
- Karakalpakistan Cumhuriyeti ve diğer Özbekistan Cumhuriyeti bölgelerinde: en az 100.000 ABD Doları

olmak üzere taşınmaz satın alma yoluyla Özbekistan Cumhuriyeti'nde ikamet etme hakkına sahip olabilir. "

Anılan Nota’ya aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Özbekistan Cumhuriyeti Notasına ulaşmak için tıklayınız