DUYURULAR

MEVZUAT // Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitinde Değişiklikler
( 16 Mayıs 2019 Perşembe )

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitinde değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi uygulanması kararlaştırılırken, bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları kambiyo satışları, Hazine'ye yapılan kambiyo satışları ile döviz kredisi kapsamındaki kambiyo satışları üzerindeki vergi ise sıfır olarak belirlenmiştir.

İlgili Karar, 15 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, karar metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-2.pdf adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter