DUYURULAR

GENEL DUYURU // Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti
( 10 Nisan 2019 Çarşamba )

Bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) gereğince, 01/07/2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge"nin uygulanmasına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önünde bulundurularak ilave düzenlemelerle yeniden yayımlandığı ve 27/03/2017 tarihli Yönerge'nin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimine ilişkin iş ve işlemlerin, 26.03.2019 tarih ve 24216 sayılı Bakan Olur'u ile yeniden yayımlanan ve Bakanlığın www.tmkt.gov.tr  web adresinin Mevzuat bölümünün Yönergeler kısmında erişime sunulan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Bahse konu Yönergeye ulaşmak için tıklayınız