DUYURULAR

MEVZUAT // İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi
( 02 Ocak 2020 Perşembe )

30 Aralık 2019 tarihli (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 Numaralı Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48 numaralı Tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklere özetle aşağıda yer verilmiş olup, karşılaştırmaları içeren detaylı tablo ilişikte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

Tebliğ ile getirilen değişiklikler:

  • Halihazırda 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren 18 ay süre ile geçerli olan “İhracat Bedelleri Hakkında”ki 2018-32/48 sayılı Tebliğ sürekli bir uygulama haline getirilmiştir.
  • İhracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu korunmakla birlikte, söz konusu bedelin bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin getirilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • “Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” ihracat işlemlerine ilişkin bedelin yurda getirilmesinde uygulanabilecek yöntemler arasına alınmıştır.
  • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin, konsinye yoluyla yapılacak ihracat bedellerinin, yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin, finansal kiralama mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunluluğu devam etmekle birlikte bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmüş ise ihracat bedeli vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilebilecektir.
  • İhracat bedelinden indirimlerde bankalarca incelenip sonuçlandırılması veya mahsup edilmesine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir.
  • Bankalara ihracat bedellerinin yurda getirildiğine dair “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
  • İhracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi olarak ispat edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları/Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilecektir.
  • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın Vergi Dairesi Başkanlığınca/Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Karşılaştırmalı tablo için buraya tıklayınız.