DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Meksika Eylem Planı
( 27 Kasım 2019 Çarşamba )

Türkiye İhracat Meclisinden (TİM) alınan yazıda; küresel ekonomik gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığınca 2020-2021 dönemi için belirlenen hedef ülkeler arasında Meksika’nın da yer aldığı, Meksika ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın 2020 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında; Meksika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla, ülkemiz ile Meksika arasında bir eylem planının ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla hazırlanması ve söz konusu eylem planının Karma Ekonomik Komisyon
Toplantısı sonrasında imzalanacak Mutabakat Zaptına eklenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede: Meksika ile ilgili eylem önerilerinin ve Meksika ile ilişkilerimizin geliştirilmesi bağlamında Birliklerimiz görev alanına giren konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin bağlantıda sunulan örnek tabloya işlenerek 28 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( pr@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Örnek Tabloya ulaşmak için tıklayınız