DUYURULAR

MEVZUAT // 2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmaları
( 06 Ekim 2017 Cuma )

Bugünkü (06/10/2017) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ ile 2018 yılında ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin alınmasına ilişkin usul ve esaslar duyurulmuştur.

Buna göre, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,
b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2017 tarihine kadar,

Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığının ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir.

2018 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

6 Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe giren söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171006-7.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter