DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Uluslararası Eşya Taşımacılığı Uygulamaları
( 28 Ocak 2019 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; serbest bölgeler ile gümrük antrepolarının konu olduğu eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin;

1-Ülkemizdekibir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak millileşmiş/millileşmemiş eşyanın yurtiçi taşıma (kabotaj) olması sebebiyle sadece Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,
2-Tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,
3-Tümserbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki millileşmiş eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla,
4- Ro-Ro veya Ro-La güzergâhından gelen taşıt kombinasyonları (çekici + yan römork, Kamyon + römork) ile gelen ve gümrük antrepolarına veya geçici depolamalara taşınan eşyanın/kargonun yine kendi tekerlekleri üstünde taşınması halinde; yukarıdaki 3 üncü madde kapsamında izin verilen taşıtlarla,

yapılması yönünde olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, taşıma sektöründe günümüzde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, anılan Bakanlıkça yeni bir değerlendirme yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtilmekte olup; serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin uygulama hakkında ihracatçılarımızın görüş ve önerilerinin 31 Ocak 2019 tarihine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız