DUYURULAR

GENEL DUYURU // Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi 2019
( 05 Nisan 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Uluslararası Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan protokoller uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu kapsamda mevcut geçiş belgesi kotaları, belge kullanım oranlan ve sektör mensuplarının anılan Bakanlığa intikal ettirilen ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin günün şartlarına uygun şekilde yeniden hazırlanıp yayımlandığı, aşağıdaki bağlantıda yer alan söz konusu yönergeye http://www.kugm.gov.tr/ adresinden de ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız