DUYURULAR

GENEL DUYURU // ABD GSP 2018 2019 Yıllık Gözden Geçirme
( 11 Nisan 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda, 4 Mart 2019 tarihinde ABD Başkanı tarafından Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarılması niyetinin Kongre'ye iletilmiş olduğu, bu tarihten itibaren en erken 60 gün sonra Türkiye'nin GTS kapsamından çıkarılacağına dair kararın yayımlanmasının beklendiği, ancak ülkemizin GTS kapsamından çıkarılmasının henüz resmileşmediği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 25 Mart 2018 tarihinde, 2018-2019 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GTS yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren ve bir örneği bağlantıda yer alan duyurunun ABD Resmi Gazetesinde yayımlandığı belirtilmektedir. Anılan duyuruda da görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan ülkelerin;

•GTS statüleri,
•Rekabet İhtiyacı Limit Muafiyeti (CNL Waiver) talepleri,
•GTS'den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri,
•"De minimis" muafiyeti itirazları,
•Daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına (Redesignation)
ilişkin tüm başvuruların 18 Nisan 2019 tarihine kadar ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR) iletilmesi gerektiği iletilmektedir.

Yine aynı yazıda konuyla ilgili olarak, bağlantıda yer alan listelerin incelenmesinden ülkemiz için, "Rekabet ihtiyacı limitlerini aşan" ürünlere ait listede 3, "De minimis” muafiyetine ait listede 4 ve "GTS'den çıkarılmış ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına" konu olabilecek ürünlere dair listede ise 26 üründe Türkiye için başvuru imkânı olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, ülkemizin GTS'den faydalanıcı statüsündeki değişikliğin resmileşmemesinden dolayı ülkemiz menşeli ürünlerin GTS kapsamından faydalanmaya devam ettiği, bu itibarla, ithalatçıların eşyanın GTS kapsamında ithal edildiğini usulüne uygun olarak beyan etmeleri gerektiği hususunun belirtilmesinde fayda görülmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

2019 Ülke-Ürün Gözden Geçirmeye ulaşmak için tıklayınız
Bahse konu listelere ulaşmak için tıklayınız