DUYURULAR

MEVZUAT // Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) İşleyişine İlişkin Usuller
( 04 Aralık 2019 Çarşamba )

"Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği" 03/12/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, İlgili Tebliğ’de Destek Yönetim Sistemi (DYS)'yi kullanacak yararlanıcıların, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık merkez teşkilatı veya bölge müdürlükleriyle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapabilecektir.

Ayrıca, yararlanıcıların DYS'ye tanımlanmalarını takiben kendileri adına sistem üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını da aynı yerlere yapması gerektiği, yetkilendirilmiş kullanıcıların DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirileceği Tebliğ’de belirtilmektedir.

DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasıyla dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek, sistemin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenecektir.

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde (03/12/2019) yürürlüğe girecek olup, Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191203-10.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter V.