DUYURULAR

GENEL DUYURU // Beyannamelerin Kapatılması Hk.
( 28 Kasım 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi açısından ihracat beyannamelerinin kapatılması işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, Ticaret Bakanlığınca Kasım ayı sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter