DUYURULAR

MEVZUAT // Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Verilmesi
( 28 Kasım 2019 Perşembe )

Bugünkü (28 Kasım 2019) Resmi Gazetede yayımlanan “D ahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)” ile dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine ek süre getirilmiştir.

Buna göre; 28 Kasım 2019 tarihinden önce düzenlenmiş,
1. İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri,
2. İhracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine

6 (altı) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesi imkanı sağlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.