DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // AB Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi
( 28 Kasım 2019 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda, ticaretin kolaylaştırılması hedefi doğrultusunda Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların uluslararası tanınırlığının önemli bir unsuru olan Karşılıklı Tanıma Düzenlemelerinin tesisi amacıyla, diğer ülke gümrük idareleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Karşılıklı Tanıma düzenlemelerine yönelik müzakere ve çalışmaların sürdürülmekte olduğu ve bu kapsamda stratejik eylem planı hazırlanması çalışmalarının ilgili birimlerin katkılarıyla yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla AEO alanında ülkemizin kaydettiği gelişmeler çerçevesinde, sürecin yeniden başlatılabilmesi amacıyla AB ile AEO karşılıklı tanıma düzenlemesi alanında işbirliği yapılmasına yönelik ülkemiz görüşlerinin, 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 50'nci toplantısı vesilesiyle AB Makamları nezdinde gündeme getirilebileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile AB arasında AEO karşılıklı tanıma mekanizmasının tesisine yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere AB AEO sistemi ve AB ile dış ticaretimizin yapısı, işleyişi, ülkemize etkisi, rekabet koşulları vb. konulardaki görüş ve önerilerin aşağıdaki bağlantıda sunulan görüş formuna işlenerek TİM’e iletilmek üzere, 2 Aralık 201 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( pr@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Sorun/Görüş Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız.