DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Ülke Eylem Planları - Sorunlar
( 28 Şubat 2019 Perşembe )

Bilindiği üzere 07/02/2019 tarihli sirkülerimizle; Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Çin Ticaret Eylem Planı, Rusya Ticaret Eylem Planı, Meksika Ticaret Eylem Planı ve Hindistan Ticaret Eylem Planı kapsamında, anılan ülkelerde önem arz eden sorunların türleri, yaşanan sorunların sıklığı/genel yaygınlığı/çözüme kavuşturulabilme dereceleri ve sorunların önceliğine dair bilgi talep edilmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yeni yazıda; yukarıda bahsi geçen ülkeler nezdinde ihracatçı firmalarımızca Ürün Güvenliği, Standartlar, Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Düzenlenmeleri, Ürün Denetimleri alanlarında karşılaşılan sorunlara dair bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Üyelerimizin yukarıda anılan alanlarda karşılaştıkları sorunların, bağlantıda yer alan sorun bildirim formlarına işlenerek 01 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

Sorun Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız