DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi-Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması
( 30 Ekim 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of The Gulf "GCC") tarafından, 9 ürün grubunda (64 tarife pozisyonu altında) yer alan bazı "Çelik Ürünleri" ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine bildirim yapıldığı iletilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu bildirimde mezkur soruşturmanın 23 Ekim 2019tarihli Resmi Gazete duyurusu ile başlatıldığı; ilgili tarafların, soru formu doldurmak istemesi halinde soruşturma başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içinde, konuya ilişkin görüş sunulabilmesi için düzenlenecek dinleme toplantısına katılmak istemesi halinde ise soruşturma başlangıç tarihinden itibaren 21 gün içinde, soruşturma otoritesine başvurmaları gerektiği belirtilmiştir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DT֒ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde ( www.tpsa.gov.tr ) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeler ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

DTÖ bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik