DUYURULAR

FUAR VE HEYET // Almanya Sanayi 4.0 Sektörel Ticaret Heyeti
( 28 Ağustos 2017 Pazartesi )

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda 16-19 Ekim 2017 tarihleri arasında Avrupa’nın teknoloji ve sanayinin merkezi kabul edilen Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ne yönelik Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonunun düzenlenmesi planlanmaktadır.

Dünyaya önemli miktarlarda ihracat yapan Türk demir-demirdı ş ı metaller sektörüne yönelik olarak düzenlenmesi planlanan Sektörel Ticaret Heyeti ile sektör temsilcilerinin teknolojik geli ş im ve dönü ş üm açısından önde gelen firma tesislerini ziyaret etmeleri, ikili görü ş meler gerçekle ş tirmeleri; ticari ili ş kiler kurmanın yanı sıra firmaların rekabet gücünü artırıcı “Endüstri 4.0”ı yerinde ve uygulamalı olarak deneyimlemesi hedeflenmektedir.

Endüstri 4.0 uygulamalarının incelenmesi, Almanya pazarına ihracat hacmini artırılması ve Türk demir ve demirdışı metaller sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek söz konusu Sektörel Ticaret Heyeti programı detaylarına aşağıda sunulan bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Sınırlı sayıda kontenjan (20 kişi) ile düzenlenecek Almanya Sanayi 4.0 Sektörel Ticaret Heyeti Programına ulaşım ve konaklama dahil desteksiz katılım payı kişi başı 3.250.-TLolup bahsi geçen heyete katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda detayları verilen hesaba katılım ücretlerini yatırmaları; ödeme dekontuyla birlikte yine aşağıdaki bağlantılarda yer alan “Şirket Bilgi Formu” ve “Başvuru Formu”nun doğru ve eksiksiz doldurarak, en geç 8 Eylül 2017 Cuma günü 17:00’ye kadar Birliğimize faks ya da e-posta yoluyla (Faks: 0232 488 61 00; e-posta: demir@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir. Devlet desteğinden faydalanılması için katılımcıların şirket sahibi/ortağı ya da SGK kayıtlı personeli olması şartı aranmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

e-imzalıdır

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

Heyet Taslak Programı

C2 Ş irket Bilgi Formu

C3 Sektörel Ticaret Heyeti Ba ş vuru Formu

Hesap Bilgileri:

T.VAKIFLAR BANKASI / İZMİR ŞUBESİ / ŞUBE KODU :004

Hesap No: 00158007261408006 (TL Hesabı)

IBAN: TR38 0001 5001 5800 7261 4080 06

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir