DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Fas Korunma Önlemi Soruşturması-Tüp ve Borular
( 07 Ekim 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Kazablanka Ticaret Müşavirliği’nden edinilen bilgiye istinaden, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının (Bakanlık) internet sitesinde 27.09.2019 tarihinde yayımlanan 21/19 sayılı kamuoyu duyurusunda, Fas’lı “Industube, Batıfer Ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine “tüp ve borular” ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına ve aynı tarihten itibaren 200 gün süre ile % 25 oranında ek vergi uygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup söz konusu soruşturmanın açılacağına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi’ne henüz bildirim yapılmadığı iletilmiştir.

Yazıda devamla, yapılan bildirimde soruşturmanın Fas Gümrük Tarife Pozisyonu Altında 7305.31.10.00, 7305.31.99.00, 7305.39.10.00, 7305.39.99.00, 7306.19.10.90 7306.19.99.00, 7306.30.10.99, 7306.30.99.00, 7306.50.10.90, 7306.50.99.00, 7306.61.10.00, 7306.61.90.00, 7306.69.10.00, 7306.69.99.00, 7306.90.10.90 ve 7306.90.99.00 ürünlerini kapsayacağı, anılan Bakanlık tarafından soruşturma sürecinde kullanılacak soru formlarının başvuruda yer verilen yerel üreticilere ve ithalatçılara iletileceği, ilgili diğer taraflar arasında soru formu talep eden olması durumunda soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (23 Ekim 2019 saat 16.00’ya kadar) Bakanlık ile irtibata geçmesi gerektiği, konunun ilgilendirdiği diğer tarafların soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (11 Kasım 2019 saat 16.00’ya kadar) Bakanlığa karşı kendilerini ilgili taraf olarak tanıtması, görüş ve yorumlarını Bakanlığa bu tarihe kadar göndermesi gerektiği, konu hakkında kamuoyu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 9 ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu sürenin özel koşullardan dolayı 12 aya kadar uzatılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda belirtilen ilgili birim ile temasa geçilebileceği ifade edilmiştir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DT֒ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde ( www.tpsa.gov.tr ) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinin faydalı olabileceği iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik