DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD-İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi
( 07 Kasım 2019 Perşembe )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi (countervailing duty) uygulanmakta olduğu; bu kapsamda, 1 Kasım 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yer alan bildirimde, tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı’na Kasım ayının sonuna kadar başvuruda bulunabileceklerinin belirtildiği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7'nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmaların talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmaların soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurarak TİM’in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerektiği; ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacakları bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

1 Kasım 2019 tarihli bildirime ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik