DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Fas Korunma Önlemi Soruşturması-Sıcak Haddelenmiş Sac
( 09 Ekim 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı 29 Mayıs 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine bir korunma önlemi ( safeguard measure ) soruşturması başlatıldığı; bu kapsamda Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı tarafından DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi’ne yapılan ve 4 Ekim 2019 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekli bildirimde, anılan ülkenin mezkûr üründe Fas Resmi Gazetesi’nde yayımlanma tarihinden itibaren 200 gün süreyle % 25 oranında geçici korunma önlemi uygulayacağı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, anılan 27 Eylül 2019 tarihli 20/19 sayılı kamuoyu duyurusu ile "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı taraflarınca yürütülmekte olan korunma önlemi soruşturması kapsamında ilgili tarafların 14 Ekim 2019 tarihine kadar yapacağı başvuru üzerine bir kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği belirtilmiş; bu çerçevede, kamu dinleme toplantısının düzenlenmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından talepte bulunulduğu ve toplantı düzenlenmesini talep eden firmalarca da Bakanlığa başvuru yapılmasında fayda görüldüğü iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

DTÖ Bildirimine ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyu Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik